Wie is Eurob

Bouwbedrijf Eurob, met zijn hoofdvestiging in Millingen aan de Rijn , is een bedrijf met ervaring in de bouw. Eurob is door inzet en persoonlijke betrokkenheid geworden wat het nu is.

Op de eenvoudige vraag: “Waarom wordt Eurob met een B wordt geschreven, luidt een al even eenvoudige antwoord: “Omdat de naam van de initiatiefnemer Rob op den Brouw is.”

Hij is de rode draad in het gehele proces dat tot een geslaagd product leid.

In de afgelopen 10 jaar staan we bekend als een “bouwer” die verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden met de grootste zorgvuldigheid uitvoert.

Een goede samenwerking met opdrachtgevers is daarbij van groot belang.
Het streven is dan ook de wens van de opdrachtgever maximaal te verwezenlijken,
waarbij we de realiteit en dus haalbaarheid niet uit het oog verliezen.

Eurob streeft ernaar voor iedereen inzetbaar te zijn. Dit kenmerkt zich in het bijzonder in ons product “werken met gebruikte materialen”.
Mensen met een kleiner budget kunnen dus ook wensen in vervulling laten gaan.

Eurob is aangesloten bij VLOK